23. ročník Konference železnice
29. 11. 2018 / Kongresový sál, Hotel Olšanka
Setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů Zúčastnit se

O konferenci

Cílem konference „ŽELEZNICE 2018“ je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference je již 23. ročníkem a navazuje na předchozí ročníky.

Přihláška na konferenci

Na tuto konferenci se můžete přihlásit přes elektronický formulář

Program konference

08:00 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:15 Zahájení konference
09:15 –09:45 Slavnostní vyhlášení osobnosti roku železniční infrastruktury Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
09:45 – 10:00 Strategické záměry Ministerstva dopravy pro podporu výstavby dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., 1. náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR
10:00 – 10:15 Financování železničních projektů a společná strategie pro  dopravní   infrastrukturu Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
10:15 – 10:30 Financování železničních projektů po roce 2020 Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
10:30 – 10:45 Významné realizované a připravované investiční projekty na úseku modernizace dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
10:45 – 11:00 Příprava projektů železniční infrastruktury pro období 2021 – 2027 Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR
11:00 – 11:15 Aktuální stav přípravy Rychlých spojení v České republice Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o. Generální ředitelství
11:15 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:15 Přínos vysokorychlostních tratí pro region Ing. František Petrtýl, radní pro oblast dopravy, Krajský úřad, Středočeský kraj
12:15 – 12:30 Přístup správců železniční infrastruktury k sestavám a katalogu komponent TV pro vysokorychlostní tratě Ing. Michal Satori, Ph.D., systémový inženýr, Elektrizace železnic Praha a.s.
12:30 – 12:45 Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav Ing. Martin Vachtl, vedoucí projektant, SUDOP PRAHA a.s.
12:45 – 13:00 Implementační plán ERTMS v ČR a jeho uvádění do praxe Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, generální ředitel, AŽD Praha s.r.o.
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:15 Rozšiřování rádiové kapacity systému ETCS prostřednictvím EGPRS Ing. Petr Vítek, obchodní ředitel, Kapsch CarrierCom s.r.o.
14:15 – 14:30 Naléhavé úkoly související s implementací ERTMS Ing. Tomáš Konopáč, systémový specialista, odbor strategie, SŽDC, s.o. Generální ředitelství
14:30 – 14:45 Železniční most na Výtoni Ing. Petr Hofhanzl, ředitel organizační jednotky SS západ, SŽDC, s.o. Stavební správa západ
14:45 – 15:00 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – realizace stavby Ing. Ondřej Göpfert, náměstek ředitele organizační jednotky SS západ, SŽDC, s.o. Stavební správa západ
15:00 – 15:15 Realizace pevné jízdní dráhy v železničních tunelech stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ Ing. Filip Štajner, specialista na železniční svršek, Subterra a.s.
15:15 – 15:30 Modernizace trati Rokycany – Plzeň Ing. Petr Kolář, náměstek ředitele organizační jednotky, odbor strategie, SŽDC, s.o., Stavební správa západ
15:30 – 15:45 Aktuální stav přípravy staveb na rameni Plzeň – Domažlice – st. hr. Ing. Radim Brejcha, Ph.D., náměstek ředitele organizační jednotky, SŽDC, s.o. SSZ
15:45 – 16:00 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně – „Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt“ Ing.Radka Sobotková, samostatný technický pracovník, INPROVIA a.s.
16:00 – 16:15 Zkušenosti investora s využitím metodiky BIM v rámci přípravy a realizace stavby – zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba Ing. Pavel Paidar, náměstek ředitele, organizační jednotka SS západ, SŽDC, s.o. SSZ
16:15 – 16:30 Zkušenosti s využitím metodiky BIM pro pilotní projekty SŽDC Ing. Jaroslav Veselý, poradce generálního ředitele pro IT technologie, SUDOP PRAHA a.s.
16:30 – 16:45 Nová rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a první zkušenosti s její aplikací na stavbách drah Ing. David Kokojan, vedoucí skupiny, odbor strategie, SŽDC, s.o., Generální ředitelství
16:45 – 17:00 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova Ing. Jakub Štěrba, ředitel stavby, Chládek & Tintěra, a.s. Litoměřice
17:00 – 17:15 Digitalizace procesu majetkoprávní přípravy Martin Stuchlík, ředitel, GMtech s.r.o.
17:15 – 17:30 Diskuze
17:30 – 18:00 Závěr
18:00 – 22:00 Společenský raut

 

Možnosti reklamy na konferenci

Profesní garanti

Ing. Mojmír Nejezchleb Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Tomáš Slavíček Generální ředitel, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 1. náměstek - státní tajemník, Ministerstvo dopravy ČR

Kde nás najdete

Pořadatelé
Generální partner
Partneři konference

Zavřit